ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΕ: Με εμπόδια η αναδιάρθρωση του τομέα της ζάχαρης

15:26 - 21 Νοε 2006 | Ειδήσεις
Περαιτέρω προσπάθειες για την αναδιάρθρωση του τομέα της ζάχαρης της ΕΕ ζητά η Επίτροπος αρμόδια σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Fischer Boel, καθώς διαπιστώνεται ότι οι προθέσεις αποποίησης ποσοστώσεων για την περίοδο 2000-2008 είναι πολύ κατώτερες από αυτές που είναι αναγκαίες για να εξισορροπηθεί η αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι  βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης του τομέα της ζάχαρης της ΕΕ, που άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2006, ήταν η δημιουργία ενός ταμείου αναδιάρθρωσης το οποίο χρηματοδοτείται από τους παραγωγούς ζάχαρης για τη διευκόλυνση της απαιτούμενης διαδικασίας αναδιάρθρωσης για να καταστεί ο κλάδος πιο ανταγωνιστικός. Στόχος είναι η αφαίρεση ποσόστωσης ύψους περίπου 6 εκατ. τόνων, ώστε να διασφαλιστεί ισορροπία της αγοράς μετά από τετραετή μεταβατική περίοδο. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, η αποποίηση ποσόστωσης στο πλαίσιο του καθεστώτος αναδιάρθρωσης αφορούσε περί το 1,5 εκατ. τόνους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την περίοδο 2000-2007 είναι η 31η Ιανουαρίου 2007, επειδή όμως οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να διαρκέσουν έως και 45 ημέρες, οι προθέσεις αναδιάρθρωσης πρέπει να αναγγελθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Επί του παρόντος, οι δηλωθείσες προθέσεις αποποίησης ποσοστώσεων για την περίοδο 2000-2008 ανέρχονται σε 0,7 εκατ. τόνους μόνο, ποσότητα που είναι πολύ κατώτερη από αυτήν που είναι αναγκαία για να εξισορροπηθεί η αγορά.

«Οι παραγωγοί ζάχαρης που δεν είναι ανταγωνιστικοί θα πρέπει τώρα να εγκαταλείψουν τον τομέα τόσο προς όφελός τους, όσο και για να επιτευχθεί συνολική ισορροπία της αγοράς - αυτή είναι η λογική της μεταρρύθμισής μας», δήλωσε η Επίτροπος κα Fischer Boel. «Η αποποιηθείσα μέχρι στιγμής ποσότητα είναι πολύ μικρότερη οπόσο ελπίζαμε κατά την εκπόνηση της μεταρρύθμισης. Εάν η ποσότητα αυτή είναι η οριστική, θα έχουμε πλεόνασμα 4,5 εκατ. τόνων, που αντιστοιχούν στο 25% της ποσόστωσης για την περίοδο εμπορίας 2007-2008. Η Επιτροπή δεν πρόκειται να διασώσει τον κλάδο. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ο ζαχαρουργικός κλάδος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Εάν η διαδικασία αυτή αποτύχει, οι επιπτώσεις είναι γνωστές σε όλους - δεν θα δοθούν άλλες πιστώσεις για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης του ζαχαρουργικού κλάδου και θα πρέπει να εφαρμόσουμε γραμμική μείωση των ποσοστώσεων μέχρι το 2010.»

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.