ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Panama Papers: «Χαίρε βάθος αμέτρητο…»

20:24 - 29 Μαϊ 2017 | Ειδήσεις
Νίκος Ρούσσης-Στρασβούργο Η αδυναμία, τόσον των ερευνητών όσον και των διωκτικών αρχών, να «βγάλουν λαγούς» από την επεξεργασία των «Panama Papers», προκύπτει ανάγλυφα από μελέτη, που διενεργήθηκε γι’ αυτόν τον λόγο, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Επιτροπής της Ευρωβουλής και διανεμήθηκε,σήμερα, σε επιλεγμένους δημοσιογράφους-παραλήπτες.

Η εν λόγω μελέτη περιορίζεται στο να «αξιολογήσει» μόνον τις επιπτώσεις των όσων αποκαλύφθηκαν, σε μία σειρά εγγράφων που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, στα οποία περιγράφονταν οι πρακτικές φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής του οργανωμένου εγκλήματος και τα οποία δημοσιεύθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) τον Απρίλιο του 2016.

 

Η μελέτη διερεύνησε τις έννοιες και τους ρόλους των φορολογικών παραδείσων και των υπεράκτιων οικονομικών εταιριών, τις δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της δράσης τους αλλά μόνον σε δείγμα σε οκτώ (8) κρατών μελών της ΕΕ (την Κύπρο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.)

 

Εντοπίσθηκαν, όπως αναμένονταν, οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας δράσης του οργανωμένου εγκλήματος,  στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών-μελών της ΕΕ και στις χρηματοπιστωτικές αγορές και δόθηκαν οι δέουσες γενικόλογες συστάσεις,  «να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για να αυξηθεί η διαφάνεια της φορολογίας επιχειρήσεων και ατομικών φόρων και να περιοριστούν τα περιθώρια φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.»

 

Η μελέτη που φέρει τον πολύ συγκεκριμένο τίτλο 


«Ο αντίκτυπος των σχεδίων που αποκαλύφθηκαν από τα κείμενα του Παναμά για την οικονομία και τα οικονομικά των κρατών μελών» και διεξήχθη από το Κέντρο Στρατηγικής & Αξιολόγησης Blomeyer & Sanz στις αρχές του 2017, υπονοεί, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ήταν αδύνατο να εξετάσει τα δεδομένα 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων που κατείχε η δικηγορική εταιρεία του Παναμά Mossack Fonseca και από την διαρροή των οποίων αποκαλύφθηκε ο τρόπος, με τον οποίο υπεράκτιες εταιρίες, χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων, από την Ευρώπη σε φορολογικούς παραδείσους.

 

Με βάση την εξέταση του δείγματος των 8 ευρωπαϊκών χωρών, η μελέτη επισημαίνει ότι, εξαιτίας της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος, μέσω των υπεράκτιων εταιριών, χάθηκαν περίπου 88 δισεκατομμύρια ευρώ και πιθανολογεί ότι, σε επίπεδο της ΕΕ των 28, ενδέχεται να έχει υπάρξει απώλεια φορολογικών εσόδων της τάξης των 109 έως και 237 δισεκατομμυρίων ευρώ.

 

Στην μελέτη διαπιστώνεται το αυτονόητο ότι, η φορολογική ζημιά που υπέστησαν οι ευρωπαϊκές χώρες,  προκάλεσε μείωση των δαπανών για δημόσιες υπηρεσίες, για την παιδεία και την υγεία αλλά και για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω των επενδύσεων.

 

Ωστόσο, όπως «ομολογείται» στην μελέτη, δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες, σχετικά με τους «αφανείς πρωταγωνιστές» αυτής της παράνομης δραστηριότητας, που φέρεται να έχει «γονατίσει» οικονομικά την Ευρώπη.

 

Στην μελέτη, μάλιστα, αμφισβητείται και η αξιοπιστία των στοιχείων της Γιουροπόλ, που συνέκρινε τα PanamaPapersμε τις δικές της βάσεις δεδομένων και εντόπισε 1.722 ονόματα που φέρεται να εμπλέκονται σ’ αυτές τις δραστηριότητες.

 

Τα στοιχεία της Γιουροπόλ, αναφέρεται στην μελέτη, αφορούν μόνο το 0,6% των συνολικών περιπτώσεων που αποκαλύφθηκαν στα PanamaPapers και δεν μπορεί να έχουν, παρά μόνον μία οριακή προσέγγιση, στην συνολική αποκάλυψη της δραστηριότητας.

 

Τα δεδομένα της Γιουροπόλ δεν είναι πλήρη και δεν υπεισέρχονται σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, που θα μπορούσαν να έχουν πιο στενούς δεσμούς με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταλήγει η μελέτη.

Συνημμένα αρχεία:
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.