ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επέκταση του «σχεδίου Γιούνκερ» μέχρι το 2020

15:53 - 12 Δεκ 2017 | Ειδήσεις
Την επέκταση του επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ μέχρι το 2020 και την αύξηση του επενδυτικού στόχου από 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ υπερψήφισε την Τρίτη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Πρόκειται μία αναμενόμενη εξέλιξη που είχε συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στις 13 Σεπτεμβρίου.

Το νέο και βελτιωμένο ΕΤΣΕ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Αυξημένη διαφάνεια

-Μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων

-Μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα

-Περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο

-Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ε.Ε.

Έχοντας ως στόχο την προώθηση περιφερειακών, τοπικών και μικρότερων έργων:

-Οι νέοι κανόνες προβλέπουν την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών με ισχυρότερη τοπική παρουσία.

-Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα πρέπει, ει δυνατόν, να μεταβιβάσει την επιλογή και την παρακολούθηση των μικρών έργων στις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες είναι και οι πιο κατάλληλες για να βοηθήσουν στην κάλυψη περιφερειακών, τομεακών και διασυνοριακών έργων.

-Σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς προκαλούν προβλήματα στην ολοκλήρωση ενός έργου, η ΕΤΕπ θα πρέπει κατ' εξαίρεση να μειώσει το κόστος για τον δικαιούχο της χρηματοδότησης.

Ο εισηγητής της επιτροπής Προϋπολογισμών, José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία), δήλωσε τα εξής:

«Το EFSI συνέβαλε στη μείωση των ανισοτήτων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 250 δισ. ευρώ και 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λάβει στήριξη. Τώρα, με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών προσφέρουμε ακόμα περισσότερη τεχνογνωσία για να βοηθήσουμε τους νέους επενδυτές και να επεκτείνουμε το ταμείο σε νέους τομείς.»

Ο εισηγητής της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Udo Bullmann (Σοσιαλιστές, Γερμανία), δήλωσε τα εξής: «Το ΕFSI δημιουργήθηκε για να καλύψει το επενδυτικό κενό των 700 δισ. ευρώ στην ΕΕ και κατέστησε δυνατή τη μείωση αυτού του κενού. Θέλαμε να βελτιώσουμε το EFSI, να το εκσυγχρονίσουμε και να το καταστήσουμε πιο προσβάσιμο στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που το χρειάζονται.»

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.