ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ντομπρόφσκις:Η εγγύηση των καταθέσεων εξαρτάται απ'τη μείωση των κόκκινων δανείων

14:14 - 08 Μαρ 2018 | Ειδήσεις
Την άγνωστη «πτυχή» της σύνδεσης του ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, με τη μείωση του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποκαλύπτει, με σημερινή γραπτή του απάντηση προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο αρμόδιος κοινοτικός Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Απαντώντας στην «ανώδυνη» ερώτηση, που του είχε υποβάλλει ο Έλληνας ευρωβουλευτής σχετικά με το «τι μέλλει γενέσθαι» με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις, αποκαλύπτει ότι, στο δεύτερο στάδιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων (EDIS), για την περαιτέρω μείωση της σύνδεσης των τραπεζών με το δημόσιο χρέος,  όλα θα εξαρτηθούν από την πρόοδο που θα επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών οι οποίοι αξιολογούνται με έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR).

Ως εκ τούτου, καταλήγει,  θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι προβληματισμοί όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τον ηθικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα με το ευρωπαϊκό σύστημα θα εξασφαλισθεί πλήρης ρευστότητα και κάλυψη των ζημιών στο τελικό στάδιο.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου Ντομπρόβσκις:

«Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, καθώς και η καθιέρωση ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων (EDIS), αποτελούν προτεραιότητα. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, η Επιτροπή πρότεινε νέες ιδέες για τη μελλοντική πορεία του στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της 11ης Οκτωβρίου 2017, και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία έως το 2018.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι το χρονοδιάγραμμα όπως καθορίσθηκε στην αρχική πρόταση του Νοεμβρίου 2015 είναι εφικτό, δηλ. θα πρέπει να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή ευρωπαϊκό σύστημα έως το 2024.

Στην ανακοίνωση της 11ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε ιδέες σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι αποκλίνουσες απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, το EDIS θα μπορούσε να καθιερωθεί περισσότερο βαθμιαία μετά από δύο στάδια.

Στο στάδιο της αντασφάλισης το EDIS θα παρέχει ρευστότητα στα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που τη χρειάζονται, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί από τα αντίστοιχα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ). Η στήριξη της ρευστότητας είναι ουσιώδες στοιχείο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών.

Στο στάδιο της συνασφάλισης, το EDIS θα καλύψει επίσης τις ζημίες χωρίς την ανάκτησή τους από το ΣΕΚ. Αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της σύνδεσης των τραπεζών με το δημόσιο χρέος. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτήν τη δεύτερη φάση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών οι οποίοι αξιολογούνται με έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR).

Ως εκ τούτου, με τις ιδέες που προτείνονται στην ανακοίνωση θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι προβληματισμοί όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τον ηθικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα με το ευρωπαϊκό σύστημα θα εξασφαλισθεί πλήρης ρευστότητα και κάλυψη των ζημιών στο τελικό στάδιο.»

Νίκος Ρούσσης-Στρασβούργο

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.