ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλαστά προϊόντα στην ΕΕ... όσο το ΑΕΠ της Μάλτας!

13:11 - 21 Σεπ 2019 | Ειδήσεις
Με το ετήσιο ΑΕΠ μιας χώρας, όπως η Μάλτα, ισοδυναμεί η αξία των πλαστών προϊόντων, που κατασχέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίοδο 2013-2017. Ο όγκος των πλαστών ειδών, που δεσμεύθηκαν στην Ε.Ε. το εν λόγω διάστημα, ήταν περίπου 438 εκατ. Αυτό ισοδυναμεί με ένα δεσμευμένο πλαστό προϊόν ανά Ευρωπαίο πολίτη.

Η δε εκτιμώμενη αξία των πλαστών ειδών, που δεσμεύτηκαν στην Ε.Ε. το διάστημα 2013-2017, ανήλθε σε περίπου €12 δις, που είναι σχεδόν ισοδύναμο με το ΑΕΠ του 2018 ενός κράτους-μέλους, όπως η Μάλτα.

Περίπου το 30-40% του όγκου των πλαστών ειδών δεσμεύτηκαν στα σύνορα της Ε.Ε. και το υπόλοιπο στις εθνικές αγορές, ενώ σχεδόν το 70-85% της αξίας των δεσμευμένων ειδών αναλογούσε σε δεσμεύσεις σε εθνικές αγορές και το υπόλοιπο στα σύνορα της Ε.Ε.

Η Ιταλία κατέγραψε τα υψηλότερα ατομικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις δεσμεύσεις πλαστών προϊόντων, συγκεντρώνοντας το 54% του όγκου και το 60% της εκτιμώμενης αξίας τους. Στα 10 κράτη-μέλη, που αναφέρθηκαν με τον μεγαλύτερο αριθμό δεσμεύσεων, αναλογούσε περίπου το 90% του όγκου και το 95% της εκτιμώμενης αξίας των ειδών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα στοιχεία για τις δεσμεύσεις στις εθνικές αγορές σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία, η Πολωνία και εν μέρει, η Μεγάλη Βρετανία.

Πλαστά CD και DVD
Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έκθεση του Παρατηρητηρίου του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η “Έκθεση σχετικά με την επιβολή των ΔΔΙ από την ΕΕ: αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ και στα κράτη-μέλη για την περίοδο 2013-2017” δείχνει ότι οι τέσσερις συνηθέστερες υποκατηγορίες δεσμευμένων προϊόντων όσον αφορά τον αριθμό ήταν τα CD και τα DVD, τα τσιγάρα, τα αξεσουάρ ένδυσης και τα παιδικά παιχνίδια. Οι τέσσερις αυτές υποκατηγορίες αντιπροσώπευαν ποσοστό άνω του 33 % των προϊόντων που καταγράφηκαν.

Σε ό,τι αφορά την εκτιμώμενη αξία των πλαστών ειδών, οι τέσσερις κορυφαίες υποκατηγορίες προϊόντων που εντοπίστηκαν ήταν επίσης οι ίδιες, αλλά και τα ρολόγια, οι τσάντες και τα πορτοφόλια. Αυτές οι τέσσερις τελευταίες υποκατηγορίες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 50% της εκτιμώμενης αξίας των δεσμεύσεων κατά την περίοδο 2013-2017.

Η παραβίαση εμπορικού σήματος αντιπροσώπευε σχεδόν το 70% του όγκου και το 54% της εκτιμώμενης αξίας των δεσμεύσεων στα σύνορα και στις εθνικές αγορές της Ε.Ε. Στο μεταξύ, οι χώρες από τις οποίες προέρχονταν κατά κύριο λόγο τα πλαστά προϊόντα ήταν η Κίνα, η Τουρκία και η Μαλαισία.

Διαχρονικά
Ύστερα από την κορύφωση του 2014, ο ετήσιος αριθμός των περιστατικών δέσμευσης εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης από τις τελωνειακές αρχές στα σύνορα της Ε.Ε. έχει σταδιακά μειωθεί. Ο αριθμός των ειδών που δεσμεύονται και οι εκτιμώμενες αξίες τους έχουν, επίσης, σημειώσει μείωση, αν και με βραδύτερο ρυθμό, εκτός από μια προσωρινή αύξηση, που παρατηρήθηκε το 2015 και το 2016.

Σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη, οι άμεσες απώλειες στις πωλήσεις για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. εξαιτίας των παραποιημένων εμπορευμάτων ανέρχονται σε €56 δις ετησίως και αντιστοιχούν σε απώλειες στην απασχόληση, που ανέρχονται σε σχεδόν 468 000 θέσεις εργασίας. Αν συνυπολογιστούν και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους τομείς, οι συνολικές απώλειες στις πωλήσεις ανέρχονται σε €92 δις.

 
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.