ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Fitch: Αυστηρή προειδοποίηση για το χρέος των δυτικοευρωπαϊκών χωρών

19:07 - 28 Νοε 2019 | Ειδήσεις
Στήριγμα στη δυναμική χρέους των χωρών της Δυτικής Ευρώπης θα προσφέρουν η προοπτική χαμηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τα πρόσθετα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Fitch Ratings.

Ωστόσο ο οίκος προειδοποιεί πως οι δύο αυτοί παράγοντες χαλαρώνουν την πίεση προς τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη μείωση των επιπέδων χρέους και να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προειδοποιεί ο οίκος.

Παράλληλα, οι ασθενέστεροι ρυθμοί ανάπτυξης και οι πιέσεις για αύξηση των δημοσίων δαπανών σε τομείς όπως παιδεία και υγεία και στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων καθιστούν πιο δύσκολη τη μείωση του χρέους, ειδικά για τις υπερχρεωμένες χώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση του οίκου αξιολόγησης, οι αντιλήψεις περί εισοδηματικής ανισότητας και ευρύτερης οικονομικής αδικίας θα συνεχισθούν και το 2020, σημειώνει η Fitch στην έκθεσή της, διαμορφώνοντας την πολιτική ατζέντα.

Οι τάσεις στο λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα για την αξιολόγηση των χωρών της περιοχής. Οι θετικές προοπτικές για Πορτογαλία(αξιολόγηση ΒΒΒ) και Κύπρο(ΒΒΒ-) αντικατοπτρίζουν συνετή στάση στη δημοσιονομική πολιτική, σταθερή οικονομική ανάκαμψη και σταθερή καθοδική πορεία του κρατικού χρέους.

Τέλος, όπως αναφέρει η Fitch, η αρνητική προοπτική για την Ιταλία αντανακλά τα πολύ υψηλά επίπεδα κρατικού χρέους και τους πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την περίπλοκη πολιτική δυναμική και το συνεπαγόμενο ρίσκο στις δημοσιονομικές προβλέψεις.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.