ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κι όμως… η Δανία δεν έχει Κώδικα Δεοντολογίας για βουλευτές!

13:01 - 05 Φεβ 2020 | Ειδήσεις
Σε έκθεση της για την Δανία, που δημοσιεύεται σήμερα, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπη (GRECO), συμπεραίνει ότι η Δανία παραμένει σχεδόν μόνη, από τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου που δεν διαθέτει κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές της.

Στην έκθεση, η GRECO τονίζει ότι η Δανία εφάρμοσε πλήρως, μόνο δύο από τις έξι συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης του 2014.

Η GRECO εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν έχει αναφερθεί σημαντική πρόοδος, στο θέμα της καθιέρωσης ενός κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές στη Δανία. Η GRECO απαιτεί την ad hoc γνωστοποίηση, από βουλευτές, για περιπτώσεις προσωπικών συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικών διαδικασιών, αλλά αυτό δεν τηρήθηκε επίσης από τη Δανία.

Η GRECO καταλήγει στο ότι το χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις συστάσεις της, όσον αφορά τα μέλη του κοινοβουλίου, παραμένει σε γενικές γραμμές μη ικανοποιητικό και ότι η διαδικασία μη συμμόρφωσης όσον αφορά τη Δανία θα συνεχιστεί. Ζητείται, τέλος, από τη Δανία να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την εφαρμογή των εναπομενουσών συστάσεων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Τελευταία τροποποίηση στις 13:15 - 05 Φεβ 2020
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.