ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κομισιόν: Ακόμη «ψάχνεται» για τον έλεγχο φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων!

12:59 - 18 Φεβ 2020 | Ειδήσεις
Από σημερινή, γραπτή , απάντηση του Υπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Borell, προς πλειάδα ευρωβουλευτών, που εξέφρασαν την ανησυχία τους, για το τι μέλλει γενέσθαι με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα (LAWS), προκύπτει ότι οι Εμπειρογνώμονες της Κομισιόν, δεν έχουν καταλήξει, μέχρι στιγμής, σε συμφωνία επί μιας νομικά δεσμευτικής πράξης, για τον έλεγχο και την χρήση αυτών των όπλων.

Προκύπτει, ακόμη, ότι αποφασίσθηκε να δοθεί διετής παράταση στην Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων για τα LAWS , ώστε να συνεχιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του εφαρμοστέου κανονιστικού και επιχειρησιακού πλαισίου, μεταξύ άλλων μέσω διαβουλεύσεων με άλλους εμπειρογνώμονες (sic)!

Παρόλο που, όπως τονίζεται στην απάντηση του Επιτρόπου, η ΕΕ πιστεύει ότι ο έλεγχος των νεοφανών οπλικών συστημάτων στον τομέα των LAWS πρέπει να παραμείνει σε ανθρώπινα χέρια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός οπλικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της ανάπτυξης, της εγκατάστασης και της χρήσης του.

Στην απάντηση του Επιτρόπου, τέλος, περιγράφεται όλος ο «μαραθώνιος», επαφών και διαβουλεύσεων, σε επίπεδο ΕΕ και διεθνών Οργανισμών, που άρχισε το …2018 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση του Υπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων:

Απάντηση του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Borrell (18.2.2020)

«Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που συνιστούν για την ειρήνη και την ασφάλεια οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Mogherini είχε συζητήσει επανειλημμένα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενδεχόμενη ανάπτυξη φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων (LAWS), μεταξύ άλλων, πιο πρόσφατα, με τους υπουργούς άμυνας της ΕΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 και του 2019, η ΕΕ συμμετείχε ενεργά στις πολύπλοκες συζητήσεις σχετικά με τα LAWS στην Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων (GGE) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για ορισμένα συμβατικά όπλα (CCW).

Τον Αύγουστο του 2019, η Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων για τα LAWS συμφώνησε επί 11 κατευθυντήριων αρχών για τα LAWS με την ισχυρή στήριξη της ΕΕ. Τον Νοέμβριο του 2019, οι εν λόγω κατευθυντήριες αρχές εγκρίθηκαν κατά την ετήσια συνεδρίαση των υψηλών συμβαλλόμενων μερών στην CCW.

H GGE δεν έχει καταλήξει μέχρι αυτή τη στιγμή σε συμφωνία επί μιας νομικά δεσμευτικής πράξης.

Η ΕΕ έχει κάνει δηλώσεις σχετικά με διάφορες νομικές, τεχνικές και στρατιωτικές πτυχές που σχετίζονται με τα LAWS και οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Οι δηλώσεις απηχούν τη γνωστή άποψη της ΕΕ ότι ο έλεγχος των νεοφανών οπλικών συστημάτων στον τομέα των LAWS πρέπει να παραμείνει σε ανθρώπινα χέρια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός οπλικού συστήματος,

συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της ανάπτυξης, της εγκατάστασης και της χρήσης.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της τήρησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι το κατάλληλο πλαίσιο διεξαγωγής περαιτέρω εργασιών στον τομέα των LAWS παραμένει η CCW.

Τον Νοέμβριο του 2019, τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη της CCW συμφώνησαν να παραταθεί η εντολή της Ομάδας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων για τα LAWS για μία

ακόμα διετία, ώστε να συνεχιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του εφαρμοστέου κανονιστικού και επιχειρησιακού πλαισίου, μεταξύ άλλων μέσω διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις αυτές.»

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.