ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

DBRS: Σταθερό το ΒΒΒ της Ιταλίας

22:54 - 08 Μαϊ 2020 | Ειδήσεις
Η DBRS Ratings διατήρησε σε «ΒΒΒ» και «R-1 (low)» τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ιταλικής οικονομίας. Υποβάθμισε, όμως, τις προοπτικές (trend) της Ιταλίας

Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο αξιολόγησης, το αρνητικό trend αντικατοπτρίζει τη σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από τον COVID-19 σε ένα ήδη αδύναμο οικονομικό περιβάλλον.

Tο δημόσιο χρέος πιθανότατα θα ανέλθει από 134,8% του ΑΕΠ στα τέλη του 2019 στο 155,5% του ΑΕΠ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ.

Η επιβεβαίωση της βαθμολογίας BBB (high) αντικατοπτρίζει διάφορους παράγοντες, με την DBRS Morningstar να αναμένει από την Ιταλία να διαχειριστεί αποτελεσματικά την απότομη αύξηση των απαιτήσεων χρηματοδότησης σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Ταυτόχρονα, η Ιταλία επωφελείται από την εξαιρετική οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπου ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του δημόσιου χρέους της Ιταλίας πιθανότατα θα αγοραστεί στη δευτερογενή αγορά από την ΕΚΤ και μια μεγαλύτερη ροή τόκων θα επιστραφεί πιθανώς στην ιταλική κυβέρνηση από το καθαρό εισόδημα της Τράπεζας της Ιταλίας που σχετίζεται με τα προγράμματα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ.

Ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ έχει σταθεροποιηθεί σε γενικές γραμμές από το 2016, αλλά στο 134,8% του ΑΕΠ κρίνεται πολύ υψηλός και αναμένεται να φθάσει σε επίπεδο ρεκόρ φέτος.

Η κυβέρνηση προβλέπει απότομη οικονομική συρρίκνωση μαζί με τη σημαντική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος που θα αυξήσει το δημόσιο χρέος στο 155,7% του ΑΕΠ φέτος πριν μειωθεί σε 152,7% το 2021.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.