ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

GRECO: Απροθυμία στην Ευρώπη, για αντιμετώπιση διαφθοράς σε βουλευτές

13:12 - 03 Ιουν 2020 | Ειδήσεις
Δημοσιεύοντας σήμερα την ετήσια έκθεση της για το 2019, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), διαπιστώνει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επέδειξαν αδιαφορία στην πάταξη της διαφθοράς σε βουλευτές και λιγότερη για εισαγγελείς και δικαστές.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της GRECO, Marin Mrčela, το 2019, η συμμόρφωση με τις συστάσεις της GRECO στο πλαίσιο του 4ου γύρου αξιολόγησης αυξήθηκε ελαφρά αλλά μόνον το 36% των συστάσεων είχε εφαρμοστεί πλήρως έως το τέλος του έτους.

Οι συστάσεις με το χαμηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης συνέχισαν να είναι εκείνες που εκδόθηκαν για τους βουλευτές (27%), ενώ ήταν υψηλότερες για τους δικαστές (37%) και τους εισαγγελείς (46%).

«Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική είναι πολύ χαμηλή και θα είναι ακόμη χαμηλότερη εάν οι πολιτικοί δεν επιταχύνουν τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα ακεραιότητας», κατέληξε ο Πρόεδρος της GRECO.

Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejčinović Burić, δήλωσε «Η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία και στους δημοκρατικούς θεσμούς. Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων κατά της διαφθοράς και η προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας πρέπει επομένως να αποτελούν προτεραιότητα για τις δημόσιες αρχές ανά πάσα στιγμή. Τα κράτη έχουν σημειώσει πρόοδο, αλλά πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της GRECO».

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι από την έναρξη του 4ου γύρου αξιολόγησης το 2012, σχεδόν τα μισά από τα κράτη μέλη της GRECO έχουν πραγματοποιήσει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις συστάσεις της. Τα κράτη μέλη της GRECO έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 150 συγκεκριμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την εφαρμογή των συστάσεων GRECO.

Η GRECO συνέχισε να σημειώνει πρόοδο στην αξιολόγηση της πρόληψης της διαφθοράς σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου: 18 χώρες είχαν αξιολογηθεί έως τα τέλη του 2919. Η GRECO βρήκε συχνά αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αντιμετώπισαν τις πιέσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις «περιστρεφόμενες πόρτες» Στις κεντρικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης επέκτασης μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς στους συμβούλους.

Οι συστάσεις της GRECO σχετικά με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου αφορούσαν κυρίως κώδικες συμπεριφοράς, προαγωγή και απόλυση, συγκρούσεις συμφερόντων, περιορισμούς μετά την απασχόληση και προστασία των καταγγελλόντων.

Στο τέλος του 2019, 15 χώρες υπόκεινται στη διαδικασία μη συμμόρφωσης του 4ου γύρου της GRECO: Αρμενία, Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Τελευταία τροποποίηση στις 13:13 - 03 Ιουν 2020
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.