ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

GRETA: Στην Αυστρία το εμπόριο ανθρώπων αφορά εκμετάλλευση στην εργασία

11:36 - 09 Ιουν 2020 | Ειδήσεις
Με νέα της έκθεση για την Αυστρία, σήμερα, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας ανθρώπων (GRETA), επαινεί μεν τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά του «τράφικινγκ» στη χώρα αλλά διαπιστώνει ότι, τα θύματα δεν αποζημιώνονται ενώ, εμπορία ανθρώπων γίνεται για την εκμετάλλευση της εργασίας τους.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να υποστηριχθούν τα θύματα εμπορίας και να ζητήσουν αποζημίωση, η αποτελεσματική πρόσβαση στην αποζημίωση παραμένει σπάνια. Από ένα δείγμα 178 περιπτώσεων, στα θύματα της εμπορίας έλαβαν αποζημίωση μόνο σε 27 περιπτώσεις. Επιπλέον, η αποτελεσματική εφαρμογή των αποζημιώσεων είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

Η GRETA προτρέπει τις αυστριακές αρχές να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για να εγγυηθούν την πρόσβαση σε αποζημίωση για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη ζημία που υπέστη το θύμα και το οικονομικό όφελος από την εκμετάλλευση του θύματος αποτελεί μέρος των ποινικών ερευνών. .

Στην έκθεση, αν και χαρακτηρίζεται θετικό ότι τα θύματα εμπορίας, που κατέχουν άδειες διαμονής στην Αυστρία, έχουν δικαίωμα εργασίας, τονίζεται ότι αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απόκτηση αποτελεσματικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η GRETA χαιρετίζει τη χρήση της δυνατότητας που προβλέπει ο νόμος για τη διεξαγωγή ακροάσεων θυμάτων και μαρτύρων χωρίς την παρουσία του υποτιθέμενου δράστη, καθώς και την καθοδήγηση που δόθηκε στους εισαγγελείς για την εφαρμογή αυτής της διάταξης κατά τη συνέντευξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Υπογραμμίζει, όμως, ότι ο αριθμός των καταδίκων για την εμπορία ανθρώπων παραμένει χαμηλός, ιδίως για την εμπορία με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας.

Χαιρετίζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση του εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας μεταξύ των αιτούντων άσυλο, η GRETA παροτρύνει τις αυστριακές αρχές να δημιουργήσουν έναν επίσημο Εθνικό Μηχανισμό Παραπομπής που θα περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοπόρους φορείς που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα θύματα. Η εντολή των επιθεωρητών εργασίας θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας και τον εντοπισμό των θυμάτων.

Η έκθεση σημειώνει ότι ο αριθμός των ταυτοποιημένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων αυξήθηκε από 221 το 2015 σε 373 το 2018. Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες. Ο αριθμός των ανδρών θυμάτων αυξήθηκε από 68 το 2015 σε 106 το 2017 και μειώθηκε σε 35 το 2018. Ο αριθμός των θυμάτων παιδιών ήταν 10 το 2015, 10 το 2016, 28 το 2017 και 16 το 2018. Σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, οι διακινητές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και την τεχνολογία συχνότερα για να διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.