ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΕ: Δεν έχει «συζητήσει» ακόμη την έλλειψη αίματος για μεταγγίσεις!

11:41 - 05 Μαϊ 2021 | Ειδήσεις
Σε σημερινή του απάντηση, προς τον Πορτογάλλο ευρωβουλευτή της Ομάδας των Σοσιαλιστών Manuel Pizarro, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομολογεί ότι δεν έχει συζητήσει, ακόμη, τις επιπτώσεις της πανδημίας στις υπηρεσίες μετάγγισης αίματος και στην βιωσιμότητα των πόρων αίματος.

 Στην ερώτηση του, ωστόσο, ο Πορτογάλλος ευρωβουλευτής σημείωνε ότι, η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε προϋπάρχοντα ζητήματα, σχετικά με τη βιωσιμότητα των πόρων αίματος και τη λειτουργία του οικοσυστήματος αίματος και τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης μακροχρόνιων προκλήσεων στον εφοδιασμό, τη χρήση και τη διαχείριση του αίματος στην ΕΕ.

Υπενθυμίζοντας ότι, η Κομισιόν ανακοίνωσε επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ που διέπει τη διαθεσιμότητα και τη χρήση αίματος σε ολόκληρη την Ευρώπη (οδηγία 2002/98 / ΕΚ), ρωτούσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

  1. Αν συμφωνεί ότι πρέπει να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μετάγγισης αίματος και η χρήση αίματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία και την ανάγκη βελτιστοποίησης της παροχής αίματος στην Ευρώπη και να υποστηρίξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό για τη βελτίωση της βιωσιμότητας;
  2. Αν συμφωνεί ότι η αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αρχές της διαχείρισης του αίματος των ασθενών και άλλων ορθών πρακτικών για τη διαχείριση της παροχής αίματος εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη και ότι θεσπίζεται ένα σύστημα παρακολούθησης της ΕΕ για τη χρήση του αίματος ;

Στην απάντηση του το Συμβούλιο, μεταθέτει για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 την αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας αλλά, κρατώντας «πισινή» διευκρινίζει ότι «Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει το αποτέλεσμα ή τη διάρκεια των μελλοντικών συζητήσεων σχετικά με αυτήν την πρόταση.»

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (3.5.2021)

Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη συζητήσει το θέμα που έθεσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου.

Η αναθεώρηση της οδηγίας 2002/98 / ΕΚ σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του αίματος ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο πρόγραμμα εργασίας της 2021.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, η αναθεώρηση θα πρέπει να παρουσιαστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Μόλις η νομοθετική πρόταση είναι διαθέσιμη, θα συζητηθεί από το Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει το αποτέλεσμα ή τη διάρκεια των μελλοντικών συζητήσεων σχετικά με αυτήν την πρόταση.

Όσον αφορά τις τρέχουσες συζητήσεις για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, το Συμβούλιο εφιστά την προσοχή στην πρόσφατη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν

Όσον αφορά τις τρέχουσες συζητήσεις για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, το Συμβούλιο εφιστά την προσοχή στην πρόσφατη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Τελευταία τροποποίηση στις 11:42 - 05 Μαϊ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.