ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» στο νέο Κοινωνικό Ταμείο προϋπολογισμού €88 δισ.

22:36 - 08 Ιουν 2021 | Ειδήσεις
Με ένα ιδιαίτερα σημαντικό της Ψήφισμα, σήμερα, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδωσε την έγκριση της στο νέο Κοινωνικό Ταμείο για τη στήριξη των νέων και των απόρων.

Η «προίκα» του νέου Κοινωνικού Ταμείου θα είναι 88 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, στο επίκεντρο της δράσης του θα είναι η απασχόληση των νέων και η πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση ενώ, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει  να δαπανήσουν τουλάχιστον το 3% των προϋπολογισμών τους για τον περιορισμό της ακραίας φτώχειας.

Όπως αναφέρεται στο Ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 88 δισ. ευρώ, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης, για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

«Σήμερα υιοθετήσαμε ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο συνάδει με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Το ΕΚΤ+ είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας πιο κοινωνικής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθίσταται ακόμα περισσότερο σημαντικό δεδομένων των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία της ανάκαμψης», δήλωσε ο εισηγητής της σχετικής έκθεσης David Casa, Μαλτέζος ευρωβουλευτής της Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών.

Μετά την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ενώ το σκέλος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία θα έχει αναδρομική ισχύ.

Με βάση τον νέο Κανονισμό, εκείνα τα κράτη μέλη, των οποίων το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για το διάστημα 2017 – 2019 είναι άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5% των πόρων τους από το ΕΚΤ+ προκειμένου να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να βρουν ποιοτική θέση εργασίας. Τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διαθέσουν πόρους προς αυτή την κατεύθυνση, κατά προτίμηση με την εφαρμογή των ενισχυμένων προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη που είχαν ποσοστό παιδιών που βρίσκονταν αντιμέτωπα με τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στο διάστημα 2017 – 2019 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον το 5% των διαθέσιμων κονδυλίων για την άμεση στήριξη της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της αξιοπρεπούς στέγασης. Όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επενδύσουν στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.