ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

COVID-19: Επιδείνωσε τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων!

18:07 - 29 Ιουν 2021 | Ειδήσεις
Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης στα ανθρώπινα δικαιώματά τους, και η πρόκληση επιδεινώθηκε από την πανδημία COVID-19, συμπέρανε Διάσκεψη υψηλού επιπέδου, που διοργάνωσε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρώπης υπό την ουγγρική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών.

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις της, η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Marija Pejčinović Burić μίλησε για τη μεταρρύθμιση των εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να βοηθηθούν οι εθνικές μειονότητες να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τους πολιτισμούς και τις γλώσσες τους και να συμμετάσχουν πλήρως στη δημόσια ζωή.

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν από το 2018 για τον εξορθολογισμό του έργου των δύο μηχανισμών «βασίζονται και αποφέρουν καρπούς», επιβεβαίωσε.

Η Γενική Γραμματέας σημείωσε επίσης ότι η δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις εθνικές μειονότητες είναι ιδιαίτερα απαραίτητη με την εμφάνιση νέων προβλημάτων, όπως το COVID-19.

«Παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων, των ΜΚΟ και των μέσων μαζικής ενημέρωσης να υποστηρίξουν τους μειονεκτούντες και να καταπολεμήσουν τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε βοήθεια», δήλωσε, επικαλούμενη την έλλειψη πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες.

Λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη παρείχαν διαδικτυακή εκπαίδευση στις γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων, κατά το πρώτο κλείδωμα την άνοιξη του 2020, εμποδίζοντας την ίση πρόσβαση στη μάθηση.

Πολλοί μειοινοτικοί πληθυσμοί στερήθηκαν την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και αντιμετωπίσθηκαν ως αποδοπομπιαίοι τράγοι.

Ο Gergely Gulyás, υπουργός, επικεφαλής του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, δήλωσε: «Η ουγγρική Προεδρία έθεσε την αποτελεσματική προστασία των εθνικών μειονοτήτων ως πρώτη προτεραιότητα, όχι μόνο λόγω του μεγάλου αριθμού των εθνικών μειονοτικών κοινοτήτων στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και γιατί οι ταυτότητες και οι πολιτισμοί των εθνικών μειονοτήτων εμπλουτίζουν τις κοινωνίες στις οποίες ζουν και αυτές οι ταυτότητες πρέπει να διατηρηθούν και να γίνουν σεβαστές».

«Η προστασία και η υποστήριξη των εθνικών μειονοτικών δικαιωμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη, καθώς το υψηλό ποσοστό της ευρωπαϊκής κοινωνίας ανήκει σε μια εθνική ομάδα μειονοτήτων με διαφορετική πολιτιστική, γλωσσική, θρησκευτική ταυτότητα», τόνισε.

Νίκος Ρούσσης - Στρασβούργο

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.