ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Moody's: Γιατί έρχεται κύμα χρεοκοπιών

17:38 - 03 Φεβ 2016 | Επιχειρήσεις
Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών αναμένει η Moody's να βρεθεί ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων (default rate) των επιχειρήσεων λόγω της σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, τα υψηλά επίπεδα default αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως για τα junk ομόλογα, ήτοι αυτά που δεν διαθέτουν επενδυτική σύσταση. 
Οι περισσότερες αθετήσεις αναμένονται από τις εταιρείες ενέργειας - πετρελαίου και φυσικού αερίου - καθώς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα βασικά εμπορεύματα, οι τιμές των οποίων έχουν υποστεί καθίζηση.
Η Moody's εκτιμά ότι ο ρυθμός θα αυξηθεί σε 4,4% το 2016, επίπεδο που είναι το υψηλότερο από το μέσον του 2010. Το ίδιο ποσοστό ήδη ανήλθε σε 3,2% στο τέταρτο τρίμηνο 2015 (από 2,7%), κυρίως λόγω της επιδείνωσης των ταμειακών ροών στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Όπως γράφει ο διεθνής οίκος, ήδη το ποσοστό των εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ των οποίων η πιστοληπτική αξιολόγηση βρίσκεται στο επίπεδο «Β3» ή χαμηλότερα - έξι βαθμίδες εντός των κερδοσκοπικής διαβάθμισης (speculative grade) αξιολογήσεων, ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου (junk) - ήδη ξεπερνάει το μέγιστο που καταγράφηκε στην τελευταία ύφεση.
Κατά τη διάρκεια του 2015, καταγράφηκαν 56 περιπτώσεις εκδοτών εταιρικών ομολόγων που αθέτησαν δανειακές υποχρεώσεις (default) - εκ των οποίων οι 25 από εταιρείες ενέργειας - δηλαδή υπερδιπλάσιες από τις 25 αντίστοιχες περιπτώσεις του 2014.
Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών σε κλάδους εκτός των εμπορευματικών πρώτων υλών αυξάνεται, καθώς επιδεινώνεται η ταμειακή τους κατάσταση και αυξάνονται οι υποβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο πρόκλησης μεγάλου αριθμού γεγονότων αθέτησης πληρωμών, σε περίπτωση κατά την οποία επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ ή οι πιστωτικές απώλειες στην ενέργεια (μέσω των defaults) προκαλέσουν φυγή των επενδυτών σε περισσότερο ασφαλείς τοποθετήσεις.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.