ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΝΕΛ: Με νέα ονομαστική αξία από 18/11

16:20 - 17 Νοε 2005 | Ναυτιλία
Με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή, θα είναι διαπραγματεύσιμες από αύριο, 18/11/2005, οι μετοχές της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου (ΝΕΛ).
Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/07/2005 μεταξύ των άλλων θεμάτων αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 23.262.224,72 ευρώ και μεταφορά του ποσού αυτού σε μείωση των συσσωρευμένων ζημιών. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,88 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Μετά την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 12.032.185,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.107.284 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.