ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΕΚ: Προς μείωση ονομαστικής αξίας

21:55 - 06 Ιουν 2006 | Ναυτιλία
Εγκριση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών, θα ζητήσει από τη Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η διοίκηση της ΑΝΕΚ στις 18/6.
Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γ.σ. αφορούν στην αλλαγή έδρας της εταιρείας, στη συμπλήρωση του σκοπού της για πρακτορεύσεις πλοίων της εταιρείας ή άλλων εταιρειών, στην έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων της εκδόσεώς του, στη μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές.
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.