ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου: Μεταβολές στο μετοχολόγιο

22:12 - 20 Απρ 2006 | Ναυτιλία
Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο μετοχολόγιο της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωσή της, μετά από τη λήψη δανείου από μέτοχό της.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ι. Αρβανίτης στις 19.4.2006 προέβη σε μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου λόγω σύστασης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας (κυριότητάς του), με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου να κατέλθει από 20,86% σε 0%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο, ήτοι 20,86%. Τα δικαιώματα ψήφου αποκτήθηκαν από την τράπεζα Nova Bank.
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.