ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΛΘ: Διανομή μερίσματος 0,57€ ανά μετοχή

16:59 - 27 Ιουν 2019 | Ναυτιλία
Η ΟΛΘ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,57€ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι σε καθαρό ποσό 0,5130€ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 8 Ιουλίου. 

Τελευταία τροποποίηση στις 16:58 - 27 Ιουν 2019
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.