ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΣΠΑ πτυχιούχων ΑΕΙ: Νέοι κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων του α'σταδίου αξιολόγησης

10:31 - 15 Απρ 2019 | Ειδήσεις
Νέοι κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, τριών περιόδων υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Για την 1η, την 2η και την 3η περίοδο υποβολών της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» ανακοινώθηκαν νέοι κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, ανά περίοδο υποβολών, ως εξής:

•    Για την Πρώτη (1η) περίοδο υποβολών, με 1.015 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου 24.616.309,17 ευρώ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.  

•    Για τη Δεύτερη (2η) περίοδο υποβολών, με 409 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 9.864.990,38 ευρώ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.

•    Για την Τρίτη (3η) περίοδο υποβολών, με 2.009 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 49.067.480,83 ευρώ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι η απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Η απόφαση αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.