ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MONEYVAL: Οι παγκόσμιες Τράπεζες δεν αντιμετώπισαν κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας!

11:27 - 25 Σεπ 2019 | Ειδήσεις
Στην ετήσια έκθεσή της για το 2018, που δημοσιεύεται σήμερα, ο Οργανισμός MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της αποκαλούμενης «αποστράγγισης».

Της πρακτικής, δηλαδή, των παγκόσμιων Τραπεζών, που μείωσαν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις με ξένες τράπεζες, για να αποφύγουν (αντί να διαχειριστούν) κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εξαιτίας αυτής της πρακτικής, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση,  οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν αυξηθεί σε ορισμένες χώρες.

Με την έκθεση καλούνται τα κράτη να εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος» δεδομένου ότι, όπως διαπιστώνεται, ο αντίκτυπος του οικονομικού εγκλήματος, των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και της τρομοκρατίας συνέχισε να γίνεται αισθητός στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου κατά το 2018.

Όπως υπογραμμίζει στην έκθεση η αντιπρόεδρος της MONEYVAL, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, ενόψει των αυξημένων κινδύνων, πρέπει επειγόντως οι χώρες και τα εδάφη στην Ευρώπη και πέραν αυτής, να εφαρμόσουν ισχυρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που πραγματοποίησε η MONEYVAL το 2018,  για να αντιμετωπίσει πολλές πιεστικές προκλήσεις περιλαμβάνονται, η ανάγκη ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικότητας των εισαγγελέων και των δικαστών για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. καθώς και η ένταση των δραστηριοτήτων τους, για την καταπολέμηση των χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με τη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική εργασία.

Το 2018, η MONEYVAL συνέχισε το ρόλο της ως διεθνής φορέας στο παγκόσμιο δίκτυο φορέων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπό την ηγεσία της Task Force Financial Action Task Force (FATF). Η επιτροπή παρακολούθησε ενεργά 24 χώρες και εδάφη με την έγκριση εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης ή εκθέσεων παρακολούθησης.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.