• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Εγκρίθηκε η νέα κατηγοριοποίηση των μετοχών από το ΧΑ

19:50 - 08 Νοε 2005 | Επιχειρήσεις
Αποφάσεις για τη νέα κατηγοριοποίηση των μετοχών που είναι εισηγμένες στη Σοφοκλέους έλαβε την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση του Νέου Κανονισμού από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς νωρίτερα το πρωί.
Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού αρχίζει από τη Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2005, ενώ επισημαίνεται ότι στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών οι κινητές αξίες θα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά στην κατηγορία που βρίσκονται. Οσο αφορά στους κλάδους, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε ότι θα υιοθετηθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη κλαδική κατάταξη FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark. Ακόμη αποφασίστηκε η δημιουργία νέου Δείκτη FTSE/ATHEX International που θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2006, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές που βρίσκονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας και διασποράς που προβλέπονται στους κανόνες των δεικτών FTSE/ATHEX. Σε ότι αφορά στις εισηγμένες εταιρίες οι κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής: Αγορά Αξιών Κατά την έναρξη ισχύος του Νέου Κανονισμού όλες οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο ΧΑ, εντάσσονται αυτοδίκαια στην ενιαία Αγορά Αξιών που δημιουργείται. Η Αγορά Αξιών χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες. Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται όλες οι κατηγορίες μετοχών εκδοτριών εταιρειών που έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ με βάση το μέσο όρο του εξαμήνου 1-4-2005 έως 30-9-2005, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετο αίτημα της εκδότριας, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο ΧΑ τουλάχιστον μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2005. Στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται 88 εισηγμένες εταιρείες (92 μετοχές κοινές και προνομιούχες) Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης Στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται 217 εισηγμένες εταιρείες (227 μετοχές κοινές και προνομιούχες) οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 100 εκατ. Ευρώ και δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών Στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών εντάσσονται 5 εισηγμένες εταιρείες οι οποίες ανήκουν στις υφιστάμενες κατηγορίες χαμηλής ρευστότητας και χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας (Αγορά Β). Κατηγορία Επιτήρησης Στην κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται 17 εισηγμένες εταιρείες (21 μετοχές κοινές και προνομιούχες οι οποίες ανήκουν στην υφιστάμενη κατηγορία υπό επιτήρηση (Αγορά Γ) Εταιρίες υπό Αναστολή Διαπραγμάτευσης Όσες κινητές αξίες τελούν, κατά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού, υπό αναστολή διαπραγμάτευσης, παραμένουν (35 εισηγμένες εταιρείες και 40 μετοχές) Κατηγορία Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Οι ομολογίες και οι λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος εντάσσονται στην Κατηγορία Αξιών Σταθερού Εισοδήματος. Αλλες αποφάσεις Εξάλλου, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση: - των 36.902.690 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία εκάστης 1,04 ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 8/11/2005. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από την 14/11/2005 έως και την 28/11/2005, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται από την 14/11/2005 έως και την 22/11/2005. - των 16.653.425 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ της εταιρίας «TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.», τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι (πλην μετόχου «TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.») της απορροφώμενης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.» με αναλογία 0,20746888 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας «TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.» (πλην μετόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚ
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman