ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέο fund από τη LEAD Finance για την εξυγίανση εταιριών

22:09 - 20 Ιαν 2010 | Επιχειρήσεις
Το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων είναι έτοιμο να διαθέσει στην ελληνική αγορά, σε πρώτη φάση, ένα νέο distress fund, το οποίο θα διαχειρίζεται η LEAD Capital Management, θυγατρική της LEAD Finance, με δυνατότητα αύξησης των κεφαλαίων κατά 50 εκατ. δολάρια την πρώτη διετία. Στο νέο fund το οποίο ονομάζεται, LEAD Recovery Capital I, επενδυτές είναι 5 fund of funds από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι εξειδικευμένα στο distress financing, δηλαδή στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης. Κάθε ένα συμμετέχει με 20 εκατομμύρια δολάρια.
Το fund θα έχει χώρο δράσης τόσο την Ελλάδα, όσο και τα Βαλκάνια και τον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η μητρική εταιρία LEAD Finance είναι εξειδικευμένη στην αναδιάρθρωση υποχρεώσεων των επιχειρήσεων συμβουλευτικά. Αποτελεί από το Σεπτέμβριο του 2009 μέλος του διεθνούς δικτύου συμβούλων επενδυτικής τραπεζικής, Concilio Network, αποκτώντας έτσι παρουσία, πληροφόρηση και τεχνογνωσία σε περισσότερες από έντεκα χώρες σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, η παρουσίαση του LEAD Recovery Capital I συνέπεσε με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Shelman από την Alfa Wood, με σύμβουλο τη LEAD Finance .

Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της LEAD Finance,

κ. Χάρη Σταμούλη:

«Ως σύμβουλοι σε τέτοιες περιπτώσεις, διαπιστώσαμε μέσα από την εμπειρία των προηγούμενων ετών ότι, για να υλοποιηθούν τα σχέδια εξυγίανσης, απαιτούνται νέα κεφάλαια και επαρκής μεσοπρόθεσμη διοικητική υποστήριξη. Για αυτό, λοιπόν, το λόγο θεωρούμε σημαντική την ίδρυση αυτού του κεφαλαίου. Επισημαίνουμε επίσης ότι, πέραν των διαθεσίμων που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο fund, τα επενδυτικά κεφάλαια-επενδυτές του LEAD Recovery Capital Ι έχουν υπό διαχείριση ποσά, που μπορούν να υποστηρίξουν ακόμα μεγαλύτερα deals.»

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.