ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέσω της ΕΧΑΕ η αποπληρωμή του ΜΟΔ της Dionic

12:41 - 30 Ιουλ 2010 | Επιχειρήσεις

Στην ΕΧΑΕ ανέθεσε η Dionic την αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδoθεί με ημερομηνία 4.8.2006, αρχικού κεφαλαίου 11.000.000 ευρώ. Η καταβολή του κεφαλαίου (1.637.667 ευρώ) στους δικαιούχους ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί απο την ΕΧΑΕ μέσω των χειριστών ΣΑΤ στις 4.8.2010, ενώ η καταβολή του τοκομεριδίου στους δικαιούχους ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί απο την ALPHA BANK μέσω των χειριστών ΣΑΤ στις 4.8.2010.Δικαιούχοι ομολογιούχοι είναι οι κάτοχοι ομολογιών κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της 3.8.2010, τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των ομολογιών. 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.