ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΚΡΕ.ΚΑ: Αγορά μετοχών από Ljamkovic Dejan

14:07 - 25 Μαϊ 2011 | Επιχειρήσεις

Σε αγορά 9.930 μετοχών της Κρέκα, συνολικής αξίας ευρώ 5.517,30 προέβη την 24/05/2011 ο κ. LJAMKOVIC DEJAN του EKO, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.