ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Fourlis: Αγορά ιδίων μετοχών

11:41 - 07 Ιουν 2011 | Επιχειρήσεις

Στην αγορά 2.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 4,71 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 13.192,92 προέβη η Fourlis, στις 6 Ιουνίου 2011. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.