ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του ΟΠΑΠ

15:40 - 08 Ιουν 2011 | Επιχειρήσεις
Το σχέδιο διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου συστήματος τεχνολογίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., παραδόθηκε χτες στις δυο εταιρείες (GTECH και Intralot) οι οποίες έχουν προεπιλεγεί και μετέχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού, αναφέρει ο ΟΠΑΠ σε ανακοίνωση με ημερομηνία 8 Ιουνίου.

Από χτες ξεκίνησε και η διαδικασία διαβούλευσης επί του σχεδίου - διαδικασία η οποία προβλέπεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε δημοσιοποιηθεί στις 8.2.2011 - η οποία, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο της Επιτροπής του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 28.6.2011.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης οι δυο εταιρείες οι οποίες διεκδικούν την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αυτό, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια/παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου διακήρυξης, ή να επισημάνουν προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. τις τυχόν (και κατά την άποψή τους) ελλείψεις του σχεδίου διακήρυξης.

Να σημειωθεί ότι τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα ανταλλαγούν μεταξύ των διεκδικητών του διαγωνισμού, όπως, άλλωστε, έχει προσδιοριστεί από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. να καλέσει τους δυο προεπιλεγμένους υποψήφιους σε κοινή συνάντηση για παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία επιταχύνει τον διαγωνισμό, ο οποίος πλέον έχει περάσει στην τελική του φάση.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.