ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 2.600 ιδίων μετοχών από τη MLS

11:06 - 29 Ιουν 2011 | Επιχειρήσεις
Σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,4170 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.284,20 ευρώ, προχώρησε στις 28/6/2011 η MLS Πληροφορική Α.Ε. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Οι ως άνω 2.600 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ.


Πηγή:www.capital.gr
Σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,4170 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.284,20 ευρώ, προχώρησε στις 28/6/2011 η MLS Πληροφορική Α.Ε., μέσω της ΑLPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.