ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Quest: Αγορά 1200 ιδίων μετοχών

11:34 - 08 Ιουλ 2011 | Επιχειρήσεις
Σε αγορά 1.200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,05 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.264,86 ευρώ, προέβη στις 7/7 η Quest, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Eurobank EFG Equities, σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.