ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MLS: Αγορά 3.050 ιδίων μετοχών

10:49 - 21 Ιουλ 2011 | Επιχειρήσεις
Σε αγορά 3.050 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,4126 ευρώ και συνολική αξία 7.358,55 ευρώ, προέβη στις 20/7 η MLS Πληροφορική, μέσω της Αlpha Finance ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.