ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Centric: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

12:11 - 03 Αυγ 2011 | Επιχειρήσεις
Σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,30 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, προέβη στις 2/8 η Centric.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Eurocorp ΧΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο της από 28.3.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 10.6.2011 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.