• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ζημιές 66,3 εκατ. ευρώ για την Attica Bank στo 6μηνο

16:26 - 30 Αυγ 2011 | Επιχειρήσεις
Zημιές ύψους 66,3% έναντι ζημιών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Attica Bank. Παράλληλα, το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία 73,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,0 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2010, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της περιόδου με την πρόβλεψη απομείωσης των Ο.Ε.Δ και τη διενέργεια αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

- Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους διαμορφώθηκαν σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 25,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,6 δισ. ευρώ.

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 490,4 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται ιδιαίτερα η μικρή επιβάρυνση ύψους 8,4 εκ ευρώ που είχε στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου η πρόβλεψη απομείωσης των Ο.Ε.Δ. Η μικρή συγκριτικά επιβάρυνση απορρέει από την συνειδητή επιλογή της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια να κατατάσσει την συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση, σχηματίζοντας κάθε φορά την απαραίτητη πρόβλεψη.

- Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/6/2011 σε 9%.

- Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 79 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 52,8 εκ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ. Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για την περίοδο του α' εξαμήνου 2011 ανέρχεται σε 26,2 εκ. ευρώ έναντι 21 εκ. ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25% περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 200,5 εκατ. ευρώ περίπου αυξημένες κατά 16% περίπου τη συγκριτική περίοδο του 2010. Κατά το α' εξάμηνο του 2011 έλαβαν χώρα και διαγραφές δανείων ανεπίδεκτων εισπράξεων ποσού 8 εκ. ευρώ περίπου. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 58,1% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών). Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/6/2011 διαμορφώθηκε σε 50% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.

 

 

- Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο εξάμηνο του 2011 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,3%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) ανήλθε σε 14,3%.

- Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 140 μ.β. για το εξάμηνο 2011.

- Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 51,5 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 17,08% έναντι του εξαμήνου 2010.

- Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 11,7 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 20,5% σε σχέση με το εξάμηνο 2010.

- Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 64,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 20,6% έναντι του εξαμήνου 2010.

- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου προ προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους και αποσβέσεων, διαμορφώθηκε σε 52,2 εκατ. ευρώ έναντι 52,7 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2010.

Η μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους και των αποσβέσεων) σε ποσοστό της τάξης του 1,09% κατά το β' τρίμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, αποτυπώνει την προσήλωση στην πολιτική συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.

Ειδικότερα όσον αφορά την κατηγορία των γενικών λειτουργικών εξόδων, αυτή παρουσιάζει μείωση της τάξης του 2% περίπου. Στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης.

Η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους είναι οι τομείς που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την
Τράπεζα. Η αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς, θέτει τις βάσεις για την μελλοντική, αυτόνομη και με κάθε δυνατή συνέργεια, ανάπτυξη της Attica Bank.
Ζημι
Penna Reporter Mamamia CityWoman