ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 2105 μετοχών από την MLS

10:15 - 26 Οκτ 2011 | Επιχειρήσεις
Σε αγορά 2.105 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,0494 ευρώ και συνολική αξία 4.313,95 ευρώ, προχώρησε στις 25/10 η MLS, μέσω της Αlpha Finance ΑΕΠΕΥ.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.