ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Περαίωση χρήσεων 2008 και 2009 για τον όμιλο Fourlis

20:46 - 02 Δεκ 2011 | Επιχειρήσεις
Σε περαίωση για τις χρήσεις του 2008 και του 2009 προέβη ο όμιλος Fourlis
Σε 179.272,88 εκαττ ευρώ ανέρχεται ο συνολικός φόρος εισοδήματος που προήλθε απο τη περαίωση. Απο το ποσό αυτό 158.825,02 αφορά τη χρήση του 2008 και ποσό € 20.447,86 αφορά τη χρήση του 2009. Συνολικά το ποσό μετά την έκπτωση ολοσχερούς καταβολής έφτασε το 164.931,05 εκαττ ευρώ. Ο όμιλος έιχε σχηματίσει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις πρόβλεψη ποσού ύψους € 100.000,00. H διαφορά ποσού € 64.931,05 θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2011.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.