ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΜΕΤΚΑ: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της Rodax

12:25 - 02 Ιαν 2012 | Επιχειρήσεις
Την έγκριση της συγχώνευσης δι' απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Rodax, ανακοίνωσε η ΜΕΤΚΑ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την υπ' αριθμ. Κ2- 10314/29.12.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Νομαρχίας Αθηνών – Ανατολικού Τομέα, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Υπηρεσίας και στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών του Υπουργείου την 29.12.2011 εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την Εταιρεία.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.