ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MIG Real Estate: Μέρισμα 0,25 ευρώ/μετοχή για τη χρήση 2011

15:58 - 28 Φεβ 2012 | Επιχειρήσεις
Τη διανομή συνολικού ποσού 3.085.000 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2011 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της MIG Real Estate [MIGRr.AT] Σχετικά άρθρα που συνεδρίασε την 28ηΦεβρουαρίου 2012.

Από την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2011 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 6 Μαρτίου 2012 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012, μέσω της πληρώτριας τράπεζας Marfin Εγνατία Τράπεζα.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.