ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alapis: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 από την ΚΠ Μαρινόπουλος

12:54 - 06 Μαρ 2012 | Επιχειρήσεις
Αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης κατέθεσε η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Alapis, ΚΠ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, συνυποβάλλοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011.

Η δικάσιμος της αίτησης προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 02/05/2012.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.