ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στα 1,1 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν τα κέρδη της ΓΕΚ Τέρνα το α' 6μηνο

17:43 - 30 Αυγ 2012 | Επιχειρήσεις
Στα 1,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη α' 6μηνου της ΓΕΚ Τερνα, έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώθηκαν στα 304,4 εκατ. ευρώ, έναντι 413,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011, μειωμένες κατά 26,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα ανήλθε σε 61,2 εκατ. ευρώ, έναντι 56,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8,4% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2011, επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα της ενέργειας.

Αντίστοιχα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ, έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 34,1%. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη πριν την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το εν λόγω διάστημα ήταν 146,9 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 685 εκατ. ευρώ, καθώς ο Όμιλος κατέχει χρηματικά διαθέσιμα ύψους 237,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 922,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 640,9 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες:

το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 1,73 δισ. ευρώ, το 32% του οποίου προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 201 εκατ. ευρώ έναντι 321,4 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 37,4%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) του τομέα διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπήρξαν λειτουργικές ζημίες 3,4 εκατ. ευρώ κυρίως από αποτιμήσεις έναντι λειτουργικών ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος ήταν σε 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ το ά εξάμηνο του 2011, μειωμένος κατά 16% ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBIT) μειώθηκε σε 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 0,9 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού, και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 50,7 εκατ. ευρώ, έναντι 54,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι λειτουργικών κερδών 9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος μέσω της Τέρνα Ενεργειακή, θυγατρική της ΓΕΚ Τέρνα Α.Ε, λειτουργεί 350 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, την Πολωνία και την Βουλγαρία, ενώ άλλα 138 MW εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην Αμερική, ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ σε 488 MW. Επιπλέον, 253,5 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 235,5 MW στην Ελλάδα και 18 MW στην Πολωνία.

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 91,2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 26,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 117%.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.