ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΚΠ Μαρινόπουλος: Πθανή νέα αίτηση υπαγωγγής στο άρθρο 99

13:58 - 18 Σεπ 2012 | Επιχειρήσεις
Την εκ νέου υποβολή αίτησης υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, διερευνά η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Alapis, ΚΠ Μαρινόπουλος.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω εταιρεία προέβη σε παραίτηση από το δικόγραφο της από 05.03.2012 αίτησης της για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης, η οποία είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί την 19.09.2012 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς το συνυποβαλλόμενο σχέδιο εξυγίανσης (business plan) δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σημερινά δεδομένα της εταιρείας λόγω διαφοροποίησης των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας το τελευταίο εξάμηνο.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.