ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ

16:03 - 04 Οκτ 2012 | Επιχειρήσεις
Εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, το σχέδιο σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 208 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 177.248.499 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 76,4%.
Τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ Α.Ε. - ΔΕΠΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 177.248.499 ψήφισαν υπέρ 177.248.499 (100%).
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 177.248.499, ψήφισαν υπέρ 177.238.666 (99,994%) και 9.833 αποχή (0,006%).
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το Δικαίωμα Προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 177.248.499,  ψήφισαν 177.230.664 υπέρ (99,989%), 8.002 κατά (0,005%) και 9.833 αποχή (0,006%).

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.