ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέο δείκτη θεμελιωδών μεγεθών δημιούργησε το ΧΑ

18:33 - 22 Οκτ 2012 | Επιχειρήσεις
Με σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών υλοποιείται η δημιουργία ενός νέου δείκτη με μηχανισμό αξιολόγησης τα θεμελιώδη στοιχεία των εταιρειών που δεν ανήκουν στην σύνθεση των Δεικτών FTSE/XA Large Cap & FTSE/XA Mid Cap.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τον οίκο FTSE, σχεδίασαν το νέο δείκτη, με στόχο την:

- Εισαγωγή μιας νέας τάσης στην Ελληνική Αγορά αναφορικά με τη δημιουργία δεικτών, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία διαφορετική από την ισχύουσα.

- Βελτίωση της εστίασης της επενδυτικής κοινότητας σε εταιρείες με θεμελιώδη στοιχεία που ικανοποιούν συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια. Η επιλογή μετοχών για συμμετοχή στον δείκτη θα βασίζεται σε ένα πλήθος αριθμοδεικτών, οι οποίοι είθισται να χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών.

Ο δείκτης θα λαμβάνει υπόψη του το ποσοστό ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών ενώ θα υπάρχει συντελεστής στάθμισης των μετοχών με βάρος μεγαλύτερο από το 20% της αξίας του δείκτη (capping).

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται σε 1.000 μονάδες και ο υπολογισμός θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012.

Τα χαρακτηριστικά του νέου δείκτη καθώς και η σύνθεση του είναι τα εξής:Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.