ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

PwC: Οι αποφάσεις των επιχειρήσεων επηρεάζονται από τους ελέγχους των ορκωτών λογιστών

19:03 - 06 Νοε 2012 | Επιχειρήσεις
Τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων επηρεάζουν σημαντικά οι τακτικοί έλεγχοι και οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με έρευνα της PricewaterhouseCoopers (PwC). Παρ' όλα αυτά, εκφράζεται μία έντονη ανάγκη για εξέλιξη του τακτικού ελέγχου, ώστε να διατηρήσει την αξιοπιστία και την αξία του, αλλά να είναι και σχετικός με τα ζητήματα που θα προκύψουν στο μέλλον.

Τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν από μία ανάλυση των απόψεων περισσότερων από 100 επενδυτών και αναλυτών που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Οι ερωτήσεις εξέτασαν την άποψη των επενδυτών για τους τακτικούς ελέγχους και τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τι μπορεί να γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές και άλλους παράγοντες, για να ενισχύσουν την αξία που αποκτούν από τον τακτικό έλεγχο και τις ελεγκτικές υπηρεσίες, γενικότερα.

Όσον αφορά τη χώρα μας, ο Assurance Leader της PwC Ελλάδας, Αιμίλιος Γιαννόπουλος, τονίζει ότι σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες η έκθεση και η αξιολόγηση των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πιο κρίσιμη σημασία.

Συγκεκριμένα, βασική προϋπόθεση που πρέπει να αξιολογηθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι αν η εταιρεία είναι δρώσα μονάδα και θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για το επόμενο ορατό διάστημα. Εκεί βρίσκεται η ουσία. Αυτή η ανεξάρτητη λεπτομερής αξιολόγηση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους επενδυτές και όσους διαβάζουν τις οικονομικές καταστάσεις, υπογραμμίζει ο κ. Γιαννόπουλος.

Τα κύρια μηνύματα από σημαντικά στελέχη του επενδυτικού κλάδου διεθνώς, όπως προέκυψαν από την έρευνα της PwC, είναι:

- Οι επενδυτές εκτιμούν την αξία του τακτικού ελέγχου. Οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

- Η διοίκηση, η επιτροπή ελέγχου και οι ορκωτοί ελεγκτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελεγκτικής διαδικασίας.

- Μετράει η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Πολλοί επενδυτές και αναλυτές παραδέχθηκαν ότι κατανοούν τις αντιθέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, ανάμεσα στην προσπάθεια παροχής περισσότερων πληροφοριών για την ελεγκτική διαδικασία και ταυτόχρονα τη διατήρηση της ποιότητας των γνωστοποιήσεων.

- Οι επενδυτές εντόπισαν αρκετές περιοχές όπου θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι τακτικοί έλεγχοι και οι εκθέσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Θα ήθελαν να έχουν διασφάλιση σχετικά με τους παράγοντες που κινούν τις αγορές, όπως για παράδειγμα σημαντικά μη λογιστικά στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους, ιδίως αν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν κάποιοι βασικοί κανόνες και ενιαίοι ορισμοί.

- Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή χαρακτηρίζεται από επαρκή ανεξαρτησία, κάποιοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι αυτή η εμπιστοσύνη θα μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο αν υπήρχε διάλογος σε πιο τακτική βάση.

Τελευταία τροποποίηση στις 04:16 - 07 Νοε 2012
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.