ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΧΑ: Στις 5/3 η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ της Alpha Trust

19:00 - 01 Μαρ 2013 | Επιχειρήσεις
Με νέα ονομαστική τιμή από τις 7/3 οι μετοχές της Geniki Bank.

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

 

•    268.700 δικαιωμάτων προτίμησης της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό μέχρι € 50.000.000. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 16,00, σε αναλογία 11 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 24,00. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 5η Μαρτίου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7ης Μαρτίου 2013. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11η Μαρτίου 2013 έως και την 9η Απριλίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 11η Μαρτίου 2013 έως και την 3η Απριλίου 2013.  
Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

•    τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 5,80 σε € 1,00. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 7η  Μαρτίου 2013.

 

Τελευταία τροποποίηση στις 19:09 - 01 Μαρ 2013
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.