ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βουτιά για τα αποτελέσματα της Frigoglass

09:56 - 06 Αυγ 2013 | Επιχειρήσεις
Υποχώρηση 27,9% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Frigoglass το β' τρίμηνο και 39,9% το εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 6,245 εκατ. ευρώ και 9,871 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

 

Τα EBITDA του β' τριμήνου ήταν αυξημένα κατά 0,7% στα 27,350 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξάμηνο εμφάνισαν πτώση 7,5% στα 47,618 εκατ. ευρώ.

 

Χαμηλότερα κατά 3,7% κινήθηκαν οι πωλήσεις του β' τριμήνου στα 172,378 εκατ. ευρώ και κατά 7,5% στο εξάμηνο στα 312,997 εκατ. ευρώ.

 

 

Ο κ. Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, έκανε τα εξής σχόλια:

 

"Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση στην Ευρώπη, οι πωλήσεις του Ομίλου κυμάνθηκαν κοντά στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, βοηθούμενες από τη σημαντική βελτίωση, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης στη Ρωσία. Παρόλα αυτά, η πτώση των πωλήσεις στην Αφρική, η οποία αντικατοπτρίζει την υψηλή βάση της περσινής περιόδου, είχε ως αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης το δεύτερο τρίμηνο να εμφανίζονται μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (y-o-y).

Ο Κλάδος Υαλουργίας συνέχισε και στο δεύτερο τρίμηνο να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με σημαντική αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, με μοχλό την έμφαση που δίνουμε στο σχέδιο αλλαγής πλεύσης της μονάδας Jebel Ali, καθώς και την ισχυρή ανάπτυξη των θεμελιωδών μεγεθών στην κύρια αγορά της Νιγηρίας.

Όσον αφορά τα Κέρδη Προ φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), είμαστε ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου, καθώς το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε κατά 70 μονάδες βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, συνεχίσαμε να μειώνουμε το επίπεδο των αποθεμάτων μας, πετυχαίνοντας βελτίωση της τάξης του 32% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Επίσης, ισχυροποιήσαμε τον ισολογισμό μας μειώνοντας τον καθαρό δανεισμό κατά 12% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολογιών ύψους €250 εκατ. είχε ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένουμε υψηλότερες, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πωλήσεις στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, με τις ευρωπαϊκές αγορές να παραμένουν σε ύφεση και τη συνέχιση της μεταβλητότητας στις αγορές της Ασίας και της Αφρικής. Ο Κλάδος Υαλουργίας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, με χαμηλότερους όμως ρυθμούς απ' ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί βελτίωση της κερδοφορίας σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το σύνολο της χρήσης, θα επιταχύνουμε το ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας του οργανισμού, και θα επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην αποφασιστική εκτέλεση των Σχεδίων Στρατηγικής Προτεραιότητας του Ομίλου."

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.