ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πτώση εσόδων και κερδών για τη Microsoft Ελλάς τη χρήση 2012-2013

14:20 - 17 Δεκ 2013 | Επιχειρήσεις
Πτώση εσόδων και κερδών κατέγραψε την περίοδο 1.7.2012-30.6.2013, η εταιρεία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής Microsoft Ελλάς, θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού τεχνολογικών λύσεων πληροφορικής.

Σύμφωνα με τον εικοστό ισολογισμό της, τα έσοδα της Microsoft Ελλάς την προαναφερθείσα περίοδο μειώθηκαν σε 26,42 εκατ. ευρώ, από 30,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13% σε ποσοστό και κατά 3,93 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο κατά 9,4 εκατοστιαίες μονάδες (12,7% έναντι 22,1% την προηγούμενη χρήση), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,36 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-50%).

Κατόπιν αυτού, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 1,66 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 67,6%.

Η Microsoft Ελλάς, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διευθύνεται από την Παναγιώτα Αντωνάκου, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,78 εκατ. ευρώ τη χρήση 2012-2013 έναντι κερδών προ φόρων 4,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 60,4%.

Τα καθαρά κέρδη της, μετά την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους, είναι 0,68 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 2,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 76,2%.

Η επιχείρηση απασχολεί συνολικά κεφάλαια ύψους 18,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,50 εκατ. ευρώ είναι ίδια κεφάλαια.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.