ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά καταναλωτικών προϊόντων, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες & εταιρείες τηλεπικοινωνιών "πηγές" παραπόνων για τους καταναλωτές

01:22 - 03 Φεβ 2014 | Επιχειρήσεις
Πρόστιμα συνολικού ύψους 4.874.568 ευρώ, επέβαλαν το 2013 οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή συνεχίζοντας την προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας με στόχο την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Συνολικά το 2013 επιβλήθηκαν 82 πρόστιμα, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συνολικού ύψους 1.307.500 ευρώ, έναντι 47 προστίμων συνολικής αξίας 1.317.500 ευρώ το 2012. Το ύψος των προστίμων σχετίζεται πάντοτε με το είδος της παράβασης και την ταχύτητα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Τα περισσότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές αφορούν την αγορά αγαθών και ειδικότερα την ποιότητα των προϊόντων και τη χρέωσή τους, ενώ σημαντικός αριθμός ερωτημάτων αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ειδικά την υπερχρέωση και το δανεισμό των νοικοκυριών.Το 2013 η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή διαχειρίστηκε συνολικά 13.173 καταγγελίες πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών αφορά την αγορά καταναλωτικών προϊόντων ενώ ακολουθούν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

 

Η τηλεφωνική Γραμμή Καταναλωτή 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και σωστή καθοδήγηση στους καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εις βάρος τους. Το έτος 2013 οι κλήσεις που δέχτηκε και διαχειρίστηκε η τηλεφωνική Γραμμή Καταναλωτή 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ανέρχονται συνολικά σε 17.142.

prostim020214

Από τον Οκτώβριο του 2013 παρατηρείται μείωση στον αριθμό των κλήσεων στη Γραμμή 1520 καθώς σημαντικός αριθμός καταναλωτών ενημερώνεται και υποβάλλει τα ερωτήματα-καταγγελίες μέσα από τη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας καταναλωτή www.1520.gov.gr. Μέσω της νέας ιστοσελίδας παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα για 24ωρη υποβολή ερωτημάτων-καταγγελιών και επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα για εύκολη περιήγηση και υποβολή ερωτημάτων-καταγγελιών και από έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Περίπου το 25% των καταναλωτών που επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κάνει πλέον χρήση της νέας υπηρεσίας.

Αγορανομικές παραβάσεις

Πέρυσι, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενική Γραμματείας Καταναλωτή διενήργησαν ελέγχους σε 6.041 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν 1.565 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.265.900 ευρώ.

 

Προτεραιότητα δόθηκε στα σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές) για θέματα που σχετίζονται με την παραπλάνηση του καταναλωτή, όπως διαφορετική χρέωση από την αναγραφόμενη τιμή, ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση σχετικά με την προέλευση του πωλούμενου είδους, το καθαρό βάρος των προϊόντων, εάν το προϊόν που διατίθεται προς πώληση είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο, ψευδείς ή παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις κλπ.

laiki emporio030214

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκε ιδιαίτερα υψηλή παραβατικότητα στις λαϊκές αγορές όπου επιβλήθηκαν 708 πρόστιμα συνολικής αξίας 300.900 ευρώ. Σημαντικός αριθμός παραβάσεων διαπιστώθηκε και στα σούπερ μάρκετ όπου επιβλήθηκαν 137 πρόστιμα συνολικού ύψους 164.000 ευρώ. Σε 1.780 ελέγχους σε εμπορικά επιχειρήσεις και καταστήματα (εμπόριο ειδών ένδυσης και υπόδησης, οικιακής χρήσης, τηλεπικοινωνίας κτλ) επιβλήθηκαν 252 πρόστιμα συνολικού ύψους 396.500 ευρώ.

 

Παράλληλα, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια πάταξης του παρεμπορίου που διενεργείται από το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) το οποίο συστάθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιώντας 324 ελέγχους σε εστίες παραεμπορίου (σταθμοί μετρό, εμπορικοί δρόμοι, παραλαϊκές), στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, και συνέταξαν 329 πρωτόκολλα κατάσχεσης - καταστροφής.

forodiafigi030214

Επίσης, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Ελέγχων, από τον Ιούνιο 2011, ελέγχουν και την έκδοση αποδείξεων ταμειακών μηχανών. Κατά τους εν λόγω ελέγχους συνέταξαν 89 εκθέσεις ελέγχου οι οποίες έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Το 2013 επιβλήθηκαν 323 πρόστιμα που αφορούν σε εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων για ενδοομιλικές τιμολογήσεις, συνολικού ύψους 2.330.168 ευρώ.

 

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται και το ζήτημα των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), ο έλεγχος των οποίων εστιάζει στις περιπτώσεις εκείνες, που σε μέρος ή ακόμα και στο σύνολο των χρεώσεων και των πιστώσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (μητρική με θυγατρική ή θυγατρικές μεταξύ τους), δεν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων, με απώτερο στόχο την απόκρυψη φορολογητέας ύλης από της ελληνικές φορολογικές Αρχές και τη φορολόγηση αυτής σε χώρες με ευνοϊκότερους συντελεστές.

transfer-pricing030214

Η Διεύθυνση Κοστολόγησης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, δυνάμει του ν.3728/2008 ήταν η πρώτη και η μόνη αρχή που προχώρησε στον έλεγχο φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και επέβαλε πρόστιμα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας στις εταιρίες Philips ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και Kraft Foods ΕΛΛΑΣ ΑΕ, συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ (930.472 ευρώ και 1.277.303 ευρώ αντιστοίχως). Κατόπιν της ψήφισης του νόμου 4110/2013  οι αρμοδιότητες ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών μεταβιβάσθηκαν εξ ολοκλήρου στο υπουργείο Οικονομικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 01:52 - 03 Φεβ 2014
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.