ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

HOL: Κατέγραψε κέρδη EBITDA 28 εκατ. ευρώ

12:13 - 29 Αυγ 2014 | Επιχειρήσεις
Λειτουργική κερδοφορία στα 28 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 25,9%, και αύξηση πελατών κατά 4,4% σε σχέση με πέρυσι, κατέγραψε η Hellas Online το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Tα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2014 ανακοίνωσε η Hellas Online, σύμφωνα με τα οποία τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 108,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4%. Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 19,3% σε σχέση με πέρυσι. Τα κόστη των αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 23,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 16,8%, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 154,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,6 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιά 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του πρώτο εξαμήνου του 2014 ανήλθε σε 531.563 πελάτες - αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 26,9%. Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η hellas online στο β’ τρίμηνο του 2014 απέσπασε το 17,3% των νέων συνδέσεων LLU, ενώ συνολικά για το α’ εξάμηνο του 2014 το μερίδιο αγοράς σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 19,3%.


«Η hellas online συνεχίζει να παρουσιάζει εύρωστα οικονομικά μεγέθη και συγκράτηση του μεριδίου αγοράς της σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας. Η συνέπεια στις επενδύσεις τεχνολογικής υπεροχής, συνδυαστικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πελάτη σε συνδυασμό με την αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση χαρακτηρίζουν την hellas online ως έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό ευρυζωνικό πάροχο της ελληνικής αγοράς», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της hellas online, Κωνσταντίνος Κόκκαλης.

 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.