ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alco: Αποχώρησε ο οικονομικός διευθυντής

16:34 - 30 Σεπ 2014 | Επιχειρήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 αποχωρεί από την εταιρεία ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Μουρούκας Γεώργιος ,τον οποίο ευχαριστεί για την πολύχρονη συνεργασία.

Σημειώνεται ότι από 5/9 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 5.000.000 νέων μετοχών της εταιρίας που προέκυψαν από το reverse split.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2014 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη:

α) Μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 25.000.000 σε 5.000.000 μετοχές (reverse split) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 ευρώ σε 2 ευρώ.(Αντικατάσταση 5 παλαιών μετοχών με μία νέα μετοχή).

β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 10.000.000 ευρώ σε 2.000.000 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2 ευρώ σε 0,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.000.000 € και διαιρείται σε 5.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 € ανά μετοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 16:41 - 30 Σεπ 2014
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.