ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρινίσεις από την Nexans για την άντληση κεφαλαίων

14:19 - 04 Μαρ 2016 | Επιχειρήσεις
Στο ποσό των 21,080 εκατ. ευρώ ανήλθε το οριστικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ AΒΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε ότι κατεβλήθη πλήρως το ποσό της αύξησης, ύψους 21.080.468 ευρώ ενώ οι τελικές δαπάνες της έκδοσης ανήλθαν σε 572.412 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης, διατέθηκαν ήδη κατά ποσοστό περίπου 92 % και συγκεκριμένα κατά το ποσό των 18.754.175 ευρώ για την αποπληρωμή του τοκοφόρου δανεισμού της εταιρείας.

 

Τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια της αύξησης (ποσό 1.753.879 ευρώ) είναι τοποθετημένα μέχρι την πλήρη διάθεση τους σε καταθετικό λογαριασμό της εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Nexans Ελλάς ανέρχεται πλέον σε 28.746.093 ευρώ και διαιρείται σε 22.996.875 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 22.996.875, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.