ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Nexans Ελλάς: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2015

15:12 - 28 Μαρ 2016 | Επιχειρήσεις
Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2016.

Η Nexans Ελλάς ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016 ως ακολούθως:

  • Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2015: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016
  • Γνωστοποίηση των Στοιχείων & Πληροφοριών της χρήσης 2015: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016
  • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016.
  • Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 1.1. – 31.12.2015.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.